English Language

معرفی پگافرون® به پزشکان

پگافرون ® نوع طولاني اثر ملكول اينترفرون آلفا 2a است كه به مولكول Poltethlene Glycol - PEG با وزن مولكولي 40KD متصل شده و تزريق آن به صورت هفته اي يكبار (درمقايسه با 3تزريق در هفته براي اينترفرون ) موجب راحتي مصرف در بيماران مي شود. قيمت مصرف كننده در مقايسه با نوع خارجي آن بسيار ارزان تر است و ضمنا" فقط اين دارو تحت پوشش بيمه ارتش می باشد. ادامه مطلب

 

هپاتیت سی چیست؟

هپاتيت سی نوعي بيماري كبدي است كه در اثر عفونت با ويروس هپاتيت سی رخ مي دهد. ويروس هپاتيت سی در سلولهاي كبدي زندگي مي كند و موجب التهاب كبد (هپاتيت) مي شود. اين ويروس همچنين مي تواند موجب آسيب هاي دائمي كبد مثل سيروز (تنبلي كبد)، سرطان كبد و نارسايي كبد گردد. بسياري از بيماران تا زمانيكه دچار آسيب كبدي شوند، از بيماري خود بي اطلاع هستند و اين امر ممكن است چندين سال پس از آلوده شدن فرد به ويروس هپاتيت سی رخ دهد. بلافاصله پس از اينكه فردي به ويروس هپاتيت سی آلوده شود، وارد مرحله كوتاه مدت و ابتدايي (فاز حاد) بيماري مي گردد. ادامه مطلب